Fotografisk Tidskrift. Formgivning av tidning för Svenska Fotografers Förbund.