Formgivning av kataloger och foldrar för bokförlaget Norstedts.