Redesign av tidningen Arena. Ej publicerat.

Övergripande ansvarig för grafisk omprofilering av Fritidsresor Norden.

Formgivning av Webb / Grafisk identitet / Skivkonvolut / Böcker.

Formgivning av bok om HI-gruppen. Ej publicerat. (Format 220x290) 

Formgivning av bok för Dans- och Cirkushögskolan, DOCH. I samarbete med Daniel Bjugård. (Format 150x220)