Framtagning och formgivning av tidning för SAS Norden.